ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ссылка на сайт "Молодёжь Беларуси"

"МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ"

http://молодежь.бел/informatsiya-po-vazhnym-voprosam/uchashcheysya-i-studencheskoy-molodyezhi/molodyezh-protiv-narkotikov/